ЕУРОПРАЈД КРШИ УСТАВ И ЗАКОНЕ СРБИЈЕ

5 Signatures
Target Name Target Organization
Jugoslav Kiprijanović (Innonde)
Marko Ignjatijevic (Innonde)
Забринути због најављеног кршења јавног морала, узнемиравања грађана и потенцијалног угрожавања здравствене безбедности тражимо од Владе Републике Србије да НЕ ДОЗВОЛЕ НАЈАВЉЕНО ОКУПЉАЊЕ.

The Petition

ЕУРОПРАЈД КРШИ УСТАВ И ЗАКОНЕ СРБИЈЕ

Влади Републике Србије

Председнику Владе Републике Србије

Министру унутрашњих послова

Директору полиције

 

ПЕТИЦИЈА КОАЛИЦИЈЕ ЗА ПРИРОДНУ ПОРОДИЦУ

ЕУРОПРАЈД КРШИ УСТАВ И ЗАКОНЕ СРБИЈЕ

У периоду од 12. до 18.септембра 2022. године у Републици Србији и престоном Београду најављени су догађаји под називом „Europride 2022". Према речима организатора, током ове манифестације у Београду би требало да се окупи, борави и јавно изрази своје сексуално опредељење више десетина хиљада припадника тзв. ЛГБТ популације из читаве Европе и света. Забринути због најављеног кршења јавног морала, узнемиравања грађана и потенцијалног угрожавања здравствене безбедности грађана Републике Србије, тражимо од Владе Републике Србије, МУП-а и надлежног министра унутрашњих послова да доследно примене своја законска овлашћења и НЕ ДОЗВОЛЕ НАЈАВЉЕНО ОКУПЉАЊЕ.  

I

Чланови 46. и 54. Устава Републике Србије прописују:

  „Слобода изражавања може се законом ограничити, ако је то неопходно ради заштите права и угледа других, чувања ауторитета и непристрасности суда и заштите јавног здравља, морала демократског друштва и националне безбедности Републике Србије." и „Слобода окупљања може се законом ограничити само ако је то неопходно ради заштите јавног здравља, морала, права других или безбедности Републике Србије.”  

II

Чланом 8. Закона о јавном окупљању дефинисано је:

Ограничење слободе окупљања

Окупљање није дозвољено: 1) када постоји угрожавање безбедности људи и имовине, јавног здравља, морала, права других или безбедности Републике Србије;"  

III

Чланом 3. Закона о јавном реду и миру дефинисано је:

„У смислу овог закона употребљени изрази имају следеће значење: 3) прекршаји против јавног реда и мира – јесу противправна дела којима се на јавном месту угрожава или нарушава јавни ред и мир, ствара узнемирење или угрожава сигурност грађана, омета кретање грађана на јавним местима или остваривање њихових права и слобода, вређа морал, угрожава општа сигурност имовине, вређају или ометају службена лица или се на други начин нарушава јавни ред и мир; 12) непристојно, дрско, безобзирно понашање – јесте понашање лица или предузимање радњи на јавном месту, којима се угрожава сигурност грађана или нарушава јавни ред и мир, вређа морал грађана, уништава или оштећује имовина;”   У Републици Србији јавни морал грађана дефинисан је моралним нормaма, које произилазе из опште прихваћених ставова већине грађана. Оне су ослоњене на вишемиленијумску, хришћанску, јудејску и муслиманску традицију. У таквим традицијама јавно изражавање сексуалности, а нарочито хомосексуалне склоности или других сексуалних девијантности као што су педофилија, бисексуалност, трансродност и слично, није прихватљиво из угла јавног морала.   Према важећем попису грађана Републике Србије из 2011. године, 85% грађана се изјаснило да припада православној хришћанској вероисповести, док још 9% припада осталим традиционалним вероисповестима. Укупно 94% грађана Србије противи се јавном изражавању сексуалности - што је основна карактеристика најављеног Европрајда 2022.  

IV

Према научној студији 12 доктора наука објављеној у The New England Journal of Medicine (NEJM) под називом Monkeypox Virus Infection in Humans across 16 Countries — April–June 2022 (Инфекције Мајмунским богињама код људи у 16 земаља у периоду април-јун 2022), инфекција овим недовољно проученим и опасним вирусом шири се читавом планетом. Укупно гледано, 98% инфицираних су хомо или бисексуални мушкарци. Преношење инфекције у 95% појавило се као последица сексуалног односа, али је појава саме болести и преношење на хетеросексуалце такође приметно.   Из свега наведеног јасно је да збирно присуство и вишедневни боравак неколико десетина хиљада људи који упражњавају хомосексуалне и бисексуалне односе, може представљати озбиљно угрожавање здравствене безбедности грађана Републике Србије са несагледивим последицама.   Позивамо министра надлежног за јавно окупљање и јавни ред и мир да примени постојећу законску регулативу и спречи ескалацију незадовољства грађана која ће настати због непоштовања важећих законских решења.   Апелујемо на најширу јавност и традиционалне цркве и верске заједнице да правовремено реагују и изврше,  законски утемељени и демократски легитимни, притисак на надлежне власти, чиме бисмо сви заједно дали допринос очувању јавног морала и здравствене безбедности грађана Србије.   У Београду, 19.августа 2022.

Sign this Petition

Comments